Opublikowany w o mnie

Witajcie!

Kreatywną EduAACję czas zacząć!

Celem edukacji powinno być uczenie jak myśleć, a nie co myśleć.

Bill Beatie.

Niniejszy blog jest odpowiedzią na trudności jakie codziennie spotykamy w pracy z dziećmi ze złożoną niepełnosprawnością. Pracując ponad dziesięć lat na różnych szczeblach edukacji specjalnej najwięcej trudności sprawiało mi organizowanie zajęć grupowych czy to w grupie przedszkolnej, na świetlicy, czy też w szkole. Moi uczniowie prezentowali bardzo różnorodny poziom rozwoju umiejętności poznawczych (pomimo jednego określonego stopnia niepełnosprawności), posiadali dodatkowe trudności związane z ograniczeniami wzrokowymi, słuchowymi lub motorycznymi jednocześnie. Co oznaczało, że tradycyjne środki dydaktyczne nie były dostępne dla wszystkich. Zaczęłam więc swoje poszukiwania próbując odpowiedzieć na pytania:

W jaki sposób zaplanować i zrealizować zajęcia w klasie uczniów z różnorodną niepełnosprawnością, posiadających bardzo odmienne potrzeby i bardzo często mających znaczące bariery komunikacyjne?

Jak tworzyć materiał dydaktyczny, który będzie dostępny poznawczo dla każdego ucznia?

Jak organizować środowisko komunikacyjne umożliwiające porozumiewanie się grupie uczniów z różnymi trudnościami w jednym czasie?

I wreszcie jak pracować z całą grupą jednocześnie włączając każdego ucznia w proces edukacji i pozwalać im na rozwój kluczowych umiejętności społecznych?

Na te wszystkie pytania postaram się z Waszą pomocą znaleźć odpowiedzi prezentując kreatywne i nieszablonowe rozwiązania.

Wierzę w moc edukacji specjalnej i to, że przy wykorzystaniu specjalnych środków jesteśmy w stanie przekazać i umożliwić przyswojenie uczniom wielu treści, istotne jest tylko JAK to zrobimy?

W swojej pracy tworzę materiał łącząc wiele różnych metod, które umożliwiają polisensoryczne doświadczenia i pozwalają na globalną komunikację.

Prezentowany materiał w części będzie odpowiadał realizacji przeze mnie poszczególnych treści edukacyjnych uwzględniających obowiązujące w szkole specjalnej przedmioty: funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się i kreatywność oraz zajęcia usprawniające opanowanie technik szkolnych technik szkolnych.

Drugą częścią będzie materiał, odpowiadający Twoim potrzebom, więc zachęcam do zgłaszania propozycji, uwag, zadawania pytań, co pozwoli mi poszerzać zakres treści dydaktycznych.

I na koniec jeszcze kilka UWAG do Ciebie terapeuto-nauczycielu:

  • Nie poddawaj się i nie zaprzestawaj poszukiwań, czasami na efekty musimy poczekać trochę dłużej, a niektóre są mało widoczne,
  • Ciesz się z małych sukcesów, bo każdy sukces przybliża Ciebie i Twojego ucznia do celu,
  • Edukacja specjalna ma odpowiadać na potrzeby ucznia i to jego rozwój stanowi cel, a nie realizacja określonych treści
  • Pozwalaj uczniom mieć realny wpływ na przebieg zajęć
  • Pamiętaj, że edukacja ma dawać radość, a nie stanowić przykry obowiązek
  • Nie ma nudnych treści, są tylko mało atrakcyjne sposoby ich prezentacji
  • Stwarzaj możliwości wielopłaszczyznowej komunikacji z zastosowaniem różnorodnych metod
  • Nie ma jednej uniwersalnej metody komunikacji dla wszystkich, dlatego wykorzystuj różne środki przekazu
  • Modeluj i wdrażaj do nawiązywania kontaktów, zadawania pytań oraz komentowania, to rozwija myślenie
  • Nauka to poszukiwanie rozwiązań, doświadczanie i działanie praktyczne! nie zapominaj o tym!

Zaplanowałam wiele ciekawych i wartych zobaczenia materiałów więc bądź na bieżąco. Subskrybuj poniżej, aby otrzymywać powiadomienia o nowych aktualizacjach

Opublikowany w o mnie

Kilka słów o mnie…

Jestem pedagogiem specjalnym, oligofrenopedagogiem, terapeutą komunikacji alternatywnej i wspomagającej, arteterapeutą, terapeutą ręki, a także przewodnikiem osób głuchoniewidomych z ponad dziesięcioletnim stażem pracy na polu edukacji i terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami.

W swojej pracy nieustannie poszukuję nowych metod i doskonalę warsztat tworząc własne zaplecze dydaktyczne dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych moich podopiecznych uwzględniając wielozmysłowy przekaz.

W moim rozumieniu edukacja powinna być przygodą, podczas której dziecko i dorosły stają się partnerami porozumiewając się na tej samej płaszczyźnie za pośrednictwem wybranych metod i środków pozwalając tym samym czerpać radość z odkrywania, wspólnej nauki i zabawy.

Niniejszy blog ma stanowić inspirację i wsparcie zarówno dla poszukujących nauczycieli, terapeutów w zakresie pracy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak również rodziców, którzy chcą wspierać rozwój poznawczy swojego dziecka za pomocą ciekawych środków przekazu.

Jeżeli chcesz wiedzieć, czym dla mnie jest edukacja specjalna, zapraszam tutaj:

Strona na facebook Eduaacja

Zamknięta grupa służąca wymianie materiałów dydaktycznych Eduaacja