Opublikowany w Materiały do zajęć

„Twoje ciało, moje ciało różnych części ma niemało”

Tym razem utrwalamy znajomość części ciała oraz orientację w jego schemacie:)

Rozpoznawanie i nazywanie części ciała rozpoczynamy od wskazywania ich na sobie, następnie na drugiej osobie. Pomocna może być tablica, na której wskazujemy wybraną część ciała, następnie pokazujemy na sobie, „Pokaż, gdzie masz oczy…” itp.

Następne ćwiczenia polegają na wskazywaniu wybranych elementów na ilustracjach dzieci; wskazywanie części twarzy oraz części ciała.

Kiedy, już znamy swoje części ciała możemy przystąpić do ich liczenia 🙂 określamy czego mamy 1, a które występują podwójnie (w tym przypadku możemy również utrwalać pojęcie pary).

Kolejnym etapem jest tworzenie zdań i ich odczytywanie, z wykorzystaniem ilustracji znalezionych w internecie.

Możemy ćwiczyć percepcję wzrokową poprzez układanie puzzli zmysłowych:) Materiał do pobrania przez zapisanie zdjęcia

Zostaje nam jeszcze wiersz:) tym razem będzie to rymowanka do czytania i pokazywania:)

Uzupełniający materiał znajduje się również na stronie Eduaacja , a jeżeli nie chcesz przegapić innych materiałów, śledź mnie na instagramie:)